جستجو

پيوندها

آدرس سازمان هاي تابعه شهرداري اهواز

سازمان عمران شهري شهرداري اهواز
تلفن :   4427616
دورنگار : 4427619
آدرس : اهواز – جاده اهواز سربندر – بعد از سه راهي صنايع فولاد


سازمان آرامستان ها شهرداري اهواز

تلفن :    8 - 5596001
دورنگار :  5596000
آدرس : اهواز – اتوبان جاده كوت عبداله – جنب ترمينال آبادان


سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اهواز
تلفن :    8 - 5508180
دورنگار :  5508178
آدرس : اهواز – انتهاي بلوار شهيد فهميده – بعد از مجتمع سياحتي ساحل


سازمان پايانه ها شهرداري اهواز
تلفن :   3786919
دورنگار :  3771006
آدرس : اهواز- بلوار قدس – حدفاصل بيمارستان آپادانا و شعبه دو قضائي – حوزه حمل و نقل و ترافيك – طبقه دوم

 

سازمان اتوبوسراني شهرداري اهواز
تلفن :    2 - 3787101
دورنگار :  3787100
آدرس : اهواز- بلوار قدس – حدفاصل بيمارستان آپادانا و شعبه دو قضائي – حوزه حمل و نقل و ترافيك
 

سازمان تاكسيراني شهرداري اهواز
تلفن :    3798999
دورنگار :  3790198
آدرس : اهواز- بلوار قدس – حدفاصل بيمارستان آپادانا و شعبه دو قضائي – حوزه حمل و نقل و ترافيك


سازمان فاوا شهرداري اهواز
تلفن :    18 - 2234111
دورنگار :  2234112
آدرس : اهواز- تقاطع خيابان سلمان فارسي و آزادگان

 

سازمان بهسازي و نوسازي شهرداري اهواز
تلفن :   2230836  -  2230838
دورنگار :  2230836
آدرس : اهواز- تقاطع خيابان سلمان فارسي و آزادگان

 

سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اهواز
تلفن :   2212134
دورنگار :  2212135
آدرس : اهواز- اتوبان آيت اله بهبهاني


سازمان پسماند شهرداري اهواز
تلفن :    3774064
دورنگار :  3774064
آدرس : اهواز- كمپلو – خيابان شيخ بهاء – ساختمان سابق شهرداري منطقه 6


سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز
تلفن :    3399568
دورنگار :  3999567
آدرس : اهواز- گلستان – انتهاي خيابان 22 بهمن – روبروي سراي سالمندان


سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اهواز
تلفن :   2268711
دورنگار :  2268710
آدرس : اهواز- پيچ ميدان – روبروي ميدان بارفروشان سابق


سازمان زيباسازي شهرداري اهواز
تلفن :    3336567     
دورنگار :  3336577
آدرس : اهواز- امانيه - خيابان سقراط غربي  – پلاك 131 – ساختمان شوراي شهر طبقه سوم