جستجو

اداره حسابرسی معاونتها و مناطق

معرفی رئیس اداره حسابرسی معاونتها و مناطق

نام: رحیم
نام خانوادگی: عچرش
متولد: اهواز
 
مدرک تحصیلی:
  • کارشناسی ارشد حقوق
 

سوابق اجرایی:

  • رئیس اداره مجامع اداره کل حسابرسی به مدت ۹ سال تا  ۹۷
  • رئیس اداره حسابرسی مناطق اداره کل حسابرسی از سال ۹۷ تا کنون
  • مدیر درآمد سازمان اتوبوسرانی اهواز در سال ۸۵
  • مشاور حقوقی مدیر کل حسابرسی شهرداری
  • رئیس کارگروه بازنگری اساسنامه های  سازمان های وابسته به شهرداری
  • در حال نگارش کتاب بایسته های شهر و شهرداری                         

رحیم عچرش