معرفی رئیس اداره مجامع
نام: رحیم
نام خانوادگی: عچرشاوی
متولد: اهواز
مدرک تحصیلی: فارغ التحصيل رشته حقوق در مقطع كارشناسي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

سوابق اجرایی:

  • كارشناس و نماينده حقوقي شهرداري منطقه 4                     
  • رئيس اداره مجامع شهرداري اهواز