طراحی سایت
معرفی مدیر مجامع و حسابرسی
نام: سعید
نام انوادگی: سیفیان
متولد: 1351
شهر:اهواز
 
رزومه تحصيلي:
 • فارغ التحصيل رشته مديريت صنعتي در مقطع كارداني از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
 • فارغ التحصيل رشته عمران در مقطع كارشناسي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

سوابق اجرایی:

 • مسئول دفتر مديريت حراست شهرداري اهواز
 • مسئول حراست سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اهواز
 • مسئول حراست سازمان عمران شهري شهرداري اهواز
 • مسئول حراست حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري اهواز
 • معاونت حفاظت پرسنل حراست شهرداري اهواز
 • معاونت اداري و مالي سازمان تاكسيراني شهرداري اهواز
 • سرپرست سازمان تاكسيراني شهرداري اهواز
 • معاونت مالي و اداري سازمان آتش نشاني شهرداري اهواز
 • معاونت مالي و اداري سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اهواز
 • معاونت مالي و اداري سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اهواز
 • كارشناس امور قراردادها شهرداري اهواز
 • مديريت امور مجامع و حسابرسي شهرداري اهواز

 

سعید سیفیان