جستجو

معرفی مدیر کل اداره حسابرسی

نام: شهرام
نام خانوادگی: کریمی
 
سوابق تحصیلی:
  • کارشناس حسابداری
  • کارشناس ارشد مدیریت پروژه

 

سوابق اجرایی:

  • مدرس حسابداری سازمان آموزش فنی و حرفه ای
  • مدیر مالی سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز
  • مدیر کل امور مالی شهرداری اهواز
  • معاون مالی و اداری سازمان پارکها و فضای سبز
  • معاون مالی و اداری سازمان فاوا
  • مشاور و مدیر حوزه معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اهواز
  • معاون مالی و پشتیبانی و منابع انسانی شرکت عمران نیرو صبا سازمان آب و برق خوستان
  • مدیر کل حسابرسی شهرداری اهواز